Fotovoltaïsche zonnesystemen

In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (of PV-systemen) zetten zonnecellen het opgevangen licht om in elektriciteit. Deze zonnecellen worden aan elkaar gekoppeld in PV-panelen, of anders genaamd PV-modules.

Aan elkaar geschakelde PV-panelen op een draagstructuur en met de nodige elektronische randapparatuur vormen een PV-systeem. Zo’n systeem zorgt ervoor dat de opgewekte stroom wordt opgeslagen of aan het elektriciteitsnet wordt geleverd zodat de eindverbruiker de stroom kan gebruiken.

Installatiebedrijf van den Berg installeert al sinds 2007 zonnepanelen op daken. Hiermee hebben wij bewezen dat wij onze garantievoorwaarden nakomen en onze klanten zorgeloos blijven genieten van hun zonnepanelen.

Ondertussen heeft deze markt niet stil gestaan en rusten wij zowel onze nieuwe als bestaande installaties uit met uitleessystemen, slimme sturingen en thuisbatterijen.

Rescert Fotovoltaïsche installaties

Installatiebedrijf van den Berg is een Rescert gecertificeerd installateur fotovoltaïsche installaties.

Thuisbatterij

Met de opkomst van de slimme meters is het voor zonnepaneeleigenaars nog belangrijker geworden het eigenverbruik te optimaliseren.

In eerste fase kan men dit optimalieren door verbruikers (wasmachine, elektrische boilers etc) zo veel mogelijk overdag in te schakelen. Door het plaatsen van een thuisbatterij maakt men het mogelijk de opgewekte energie op een later tijdstip te gebruiken.

Uit studies blijkt dat gemiddeld +/- 30% van de opgewekte stroom binnen de woning blijft. Door optimalisatie kan men dit optrekken naar +/- 40%. Met gebruik van een thuisbatterij kan men dit optrekken tot +/- 70%.