Fotovoltaïsche zonnesystemen

In fotovoltaïsche zonne-energiesystemen (of PV-systemen) zetten zonnecellen het opgevangen licht om in elektriciteit. Deze zonnecellen worden aan elkaar gekoppeld in PV-panelen, of anders genaamd PV-modules.

Aan elkaar geschakelde PV-panelen op een draagstructuur en met de nodige elektronische randapparatuur vormen een PV-systeem. Zo’n systeem zorgt ervoor dat de opgewekte stroom wordt opgeslagen of aan het elektriciteitsnet wordt geleverd zodat de eindverbruiker de stroom kan gebruiken.

Rescert Fotovoltaïsche installaties

Installatiebedrijf van den Berg is een Rescert gecertificeerd installateur fotovoltaïsche installaties.