Thuisbatterij

Met de opkomst van de slimme meters is het voor zonnepaneeleigenaars nog belangrijker geworden het eigenverbruik te optimaliseren.

In eerste fase kan men dit optimalieren door verbruikers (wasmachine, elektrische boilers etc) zo veel mogelijk overdag in te schakelen. Door het plaatsen van een thuisbatterij maakt men het mogelijk de opgewekte energie op een later tijdstip te gebruiken.

Uit studies blijkt dat gemiddeld +/- 30% van de opgewekte stroom binnen de woning blijft. Door optimalisatie kan men dit optrekken naar +/- 40%. Met gebruik van een thuisbatterij kan men dit optrekken tot +/- 70%.