ERP-richtlijn

Op 26 september 2015 worden nieuwe EU-richtlijnen van kracht die een impact zullen hebben op alle verwarmingssystemen en warmwaterproductiesystemen die na die datum geproduceerd worden. Deze zogeheten Richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP) legt wettelijk bindende criteria vast voor energie-efficiëntie en uitstoot.

Een belangrijke regel is ook dat producten voorzien moeten worden van labels die informatie verschaffen over hun efficiëntie en prestaties. Dat moet u helpen bij de doordachte keuze van het beste verwarmings- en warmwatersysteem voor uw woning.

Net als de labels die u kent van huishoudtoestellen zoals wasmachines en koelkasten, maken deze labels een indeling in efficiëntieklassen, gaande van G tot A++ voor verwarmingstoestellen en van G tot A voor warmwateropwekkers.

Eén bijkomend gevolg van de veranderingen is dat, op één uitzondering na, het niet langer mogelijk zal zijn om niet-condenserende ketels te installeren. Aangezien condenserende ketels veel energie-efficiënter zijn, zullen die nu de standaardoplossing vormen voor de meeste kleine en middelgrote installaties.